İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

fatih.zenginistanbul.edu.tr