İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

fatih.tarticiistanbul.edu.tr