İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı

fatih.duldulistanbul.edu.tr