İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı

faktaristanbul.edu.tr