İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Üroloji Ana Bilim Dalı

fahriye.lekesizistanbul.edu.tr