İstanbul Tıp Fakültesi
Tanı Tetkik ve Görüntüleme Hizmetleri
Kan Merkezi

erkan.canbazogullariistanbul.edu.tr