İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İlk ve Acil Yardım Ana Bilim Dalı

erdal.agbulutistanbul.edu.tr