Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bölümü
Kimyasal Oşinografi Ana Bilim Dalı

Molla Hüsrev Mah. Müşkül Sok. No: 17 34134 Vefa-Fatih/İSTANBUL

2124400000 26045

emre.cetintasogluistanbul.edu.tr