İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Genel Dahiliye Bilim Dalı

elmas.sertcelikistanbul.edu.tr