İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İş Sağlığı Bilim Dalı

elifaltundashatmanistanbul.edu.tr