İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Ana Bilim Dalı

elif.celikistanbul.edu.tr