İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü

elif.akkocistanbul.edu.tr