İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Adli Tıp Ana Bilim Dalı

dilber.demiralistanbul.edu.tr