İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı

digdem.topcuistanbul.edu.tr