İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

deniz.kepceogluistanbul.edu.tr