İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

ddemirkolistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Bilim Dalı Başkanı Çocuk Hastalıkları Yoğun Bakım
Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetleri
İstanbul Tıp Fakültesi
18/05/2018 18/05/2021