İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

cobanasuistanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Bilim Dalı Başkanı Neonatoloji Bilim Dalı
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İstanbul Tıp Fakültesi
21/10/2008 24/10/2020