İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı

cemal.kocistanbul.edu.tr