İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

candan.azmanistanbul.edu.tr