İstanbul Tıp Fakültesi
Fakülte Dekanlığı

canan.bayramogluistanbul.edu.tr