İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyoloji Ana Bilim Dalı

burcu.esdiistanbul.edu.tr