İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

bulent.ozaltayistanbul.edu.tr