İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Spor Hekimliği Ana Bilim Dalı

birsen.ozgunistanbul.edu.tr