İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı

binnaz.ozcanistanbul.edu.tr