İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Çocuk Ürolojisi Bilim Dalı

bilal.cetinistanbul.edu.tr