İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Biyoistatistik Ana Bilim Dalı

bgurtekistanbul.edu.tr