İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı

betul.demiristanbul.edu.tr