İstanbul Tıp Fakültesi
Teşhis Tedavi ve Bakım Hizmetleri
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniği

behice.nazifistanbul.edu.tr