İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı

begumcavdarogluistanbul.edu.tr