İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Ana Bilim Dalı

bedia.silahsizogluistanbul.edu.tr