İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Nöroloji Bilim Dalı

bayse.akbasistanbul.edu.tr