İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı

banu.terziistanbul.edu.tr