İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Adli Tıp Ana Bilim Dalı

bahtiyar.mutluistanbul.edu.tr