Mühendislik Fakültesi
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü
Telekomünikasyon Anabilimdalı

İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü Mühendislik Fakültesi Ek Bina B Blok Kat:5 Avcılar /İSTANBUL

2124737070 17877

bahattinistanbul.edu.tr