İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü

azime.simsekistanbul.edu.tr