İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı

ayse.sinazistanbul.edu.tr