İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

aynur.adayistanbul.edu.tr