İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı

ayca.iribasistanbul.edu.tr