İstanbul Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı

atokeristanbul.edu.tr

İdari Görevleri

Görev Birim Başlangıç Bitiş
Ana Bilim Dalı Bşk. Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
İstanbul Tıp Fakültesi
02/09/2016 02/09/2019