İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Adli Tıp Ana Bilim Dalı

asucansenbasistanbul.edu.tr