Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bölümü
Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı

Molla Hüsrev Mah. Müşkül Sok. No: 17 34134 Vefa-Fatih/İSTANBUL

altiokhistanbul.edu.tr