İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

ali.cizmeciogluistanbul.edu.tr