İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Genetik Ana Bilim Dalı

alevyalistanbul.edu.tr