İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı

akokenistanbul.edu.tr