İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

ahmet.baran.78istanbul.edu.tr