İstanbul Tıp Fakültesi
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı

adile.kayaristanbul.edu.tr