İstanbul Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalı

2124142000 35094

abdurrahman.aydinistanbul.edu.tr